Më thuaj sa vjeç je, të të them se cili poz icion në shtrat është ideali për ty… kën aqësia e sigurt

Ashtu si vera e ku qe, disa gjëra bëhen më të mira me kalimin e moshës. Edhe pse nuk mund të keni të njëjtën performancë sek suale si në moshën 20 vjeç are, apo nuk mund të bëni të njëjtat aventura ‘rom antike’, të par rezikshme, kjo nuk do të thotë se me kalimin e moshës duhet të lini pas dore këtë aspekt të rën dësishëm.Terapistët fi zikë shpjegojnë në këtë artikull..LEXO ME TEPER