Edhe ju i bëni? Meshkujt i urr.ejnë këto gjëra që femrat i bëjnë gjatë s*ksit, mos i përsërtisni më…!!

Ka shumë komente që shpesh dëgjohen për per.form.ancën e burrave në pjesën se.ksu.ale të një marrëd.hënieje, ndërsa po aq herë fa.jësohen për ndonjë dobësi që ‘gjenden’ në shtratin e një ç if.ti.Sidoqoftë, nuk është aspak kështu, pasi në realitet çif.ti përbëhet nga dy persona, të cilët të dy duhet të bëjnë një përpjekje të ngjashme për rezultatin më të mirë të mundshëm.LEXO ME TEPER